ΘΕΤΟΥΜΕ ΘΕΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ! Χώρα - κλειδί η Γαλλία! Ειδική Σύνοδος επί του "Αβέρωφ" (Ανανέωση με Παραρτήματα και Άρθρα Συνθηκών Λωζάνης
και Μοντρέ για Λήμνο, Σαμοθράκη και Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία) 
  Η Τουρκία κλιμακώνει με επιστολή της στον ΟΗΕ θέτει θέμα ελληνικής κυριαρχίας πλέν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου!

Στην ουσία όχι μόνον αμφισβητεί, αλλά καταργεί μονομερώς την Διεθνή Συνθήκη της Λωζάνης (24-7-1923, δείτε καίρια άρθρα στο τέλος της ανακοίνωσής μας), δίνοντας στην Ελλάδα το πλεονέκτημα να θέσει στους Συμμάχους Θέμα Κωνσταντινουπόλεως και Στενών, πριν κατέβει και τα πάρει η Ρωσία, πάνω στην αναμπουμπούλα ΗΠΑ - Κίνας που είναι σε πλήρη εξέλιξη!


ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Η Κυβέρνηση του Μακεδονικού Κόμματος θα συγκαλέσει Συνδιάσκεψη Χωρών που υπέγραψαν την Λωζάνη, ήτοι Γαλλίας, Ηνωμένου Βασίλειου, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Ελλάδας, Ρουμανίας, Σερβίας (η Τουρκία δεν θα κληθεί ως παραβιάζουσα, ενώ μπορούν να προσκληθούν οι πρόσθετες χώρες που συνυπέγραψαν το Μοντρέ, ήτοι Βουλγαρία, Ρωσία και Αυστραλία) και θα καταθέσει επίσημα αίτημα απόδοσης της Κωνσταντινούπολης και των Στενών, λόγω απανωτών παραβιάσεων της Συνθήκης της Λωζάνης και του Μοντρέ από την Τουρκία, εάν:


1. Δεν σταματήσει τις παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων που είναι 10 μίλια (και όχι 6) και του αντίστοιχου υπερκείμενου εναερίου χώρου


2. Εάν με δήλωσή της στον ΟΗΕ δεν αναγνωρίσει ρητά την ελληνική κυριαρχία των νησιών και του δικαιώματος άμυνας εξαιτίας φανερής απειλής (παραβιάσεις, αποβατική στρατιά, προκλητικές δηλώσεις) ή δεν επιβεβαιώσει την αναγνώριση των συνόρων μας που προβλέπει ρητά το άρθρο 26 της Λωζάνης


3. Εάν δεν αποδεχθεί ότι στην Θράκη διαβιεί θρησκευτική μόνο και όχι εθνική μειονότητα


4. Εάν δεν αναγνωρίσει την Γενοκτονία Ελλήνων και Αρμενίων και δεν εκφράσει επίσημη και δημόσια συγνώμη προς τις δύο χώρες


5. Εάν δεν απομακρύνει τον στρατό κατοχής από την Κύπρο


ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ

Θωρηκτό "Γεώργιος Αβέρωφ" - Πλωτό Ναυτικό Μουσείο "Γ. Αβέρωφ"

  Η ειδική αυτή και ιστορική συνάμα Συνδιάσκεψη θα γίνει συμβολικά επί του θρυλικού Θωρηκτού "Αβέρωφ", το οποίο είχε ελλημενιστεί θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη τον Νοέμβριο 1918!

Το "Αβέρωφ" στην Κωνσταντινούπολη με την Ελληνική Σημαία, το 1918 - Έργο Λυκούργου Κογεβίνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

 Το αίτημα απόδοσης της Κωνσταντινούπολης και Στενών στην Ελλάδα θα κατατεθεί μετά από δέηση στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου επί του καταστρώματος του "Αβέρωφ" και κάτω από τις κάννες των κανονιών που συνέθλιψαν τον τουρκικό στόλο, απελευθερώνοντας ακριβώς τα νησιά του Ανατολικού μας Αιγαίου το 1912 - 13! 


ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ*
το σπαθί του Μαρμαρωμένου Βασιλιά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΩΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ, ΙΚΑΡΙΑ

  
Με την ευκαιρία παραθέτουμε πιο κάτω καίρια άρθρα της Συνθήκης της Λωζάνης που δείχνουν ότι:

α. Στα νησιά Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο και Ικαρία, όχι μόνο δικαιούμαστε, αλλά και υποχρεούμαστε εκ της Συνθήκης να διατηρούμε Ένοπλες Δυνάμεις και Στρατόπεδα - Εγκαταστάσεις για την επί τόπου  εκπαίδευσή τους, όπως και δύναμη ένοπλης Χωροφυλακής και Αστυνομίας (άρθρο 13, 3)!

 Περιορισμός υπάρχει μόνο για Ναυτικές Βάσεις (όχι Αεροπορικές) και Οχυρωματικά Έργα, που δεν έχουν κατασκευασθεί. Υπάρχουν μόνο τα κλασσικά λιμάνια (άρθρο 13, 1). Ωστόσο, από την στιγμή που εκδηλώνεται επιθετικότητα από την άλλη μεριά, επιτρέπονται τα πάντα, ως νόμιμο δικαίωμα άμυνας.

β. Οι τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από τα παραπάνω νησιά (Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία) θεωρούνται παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης (άρθρο 13, 2)! Ο δε εναέριος χώρος και τα χωρικά ύδατα, θεωρούνται ως γνωστόν εθνικό έδαφος και άρα και εκεί υπάρχει παραβίαση της Λωζάνης!

γ. Προβλέπεται ρητά ότι τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος θα έχουν Ελληνική γηγενή τοπική Αυτοδιοίκηση και Ελληνική γηγενή Αστυνομία (άρθρο 14)!

δ. Η Τουρκία έχει παραιτηθεί κάθε δικαιώματος επί των Δωδεκανήσων και των (βραχο)νησίδων τους (άρθρο 15)!

ε. Η Τουρκία έχει εμμέσως παραιτηθεί εκ της Κύπρου, αναγνωρίζοντας την Βρετανική (τότε) κυριαρχία και προσάρτησή της (άρθρο 20) και άρα την διάδοχη, ανεξάρτητη πλέον, Κυπριακή Δημοκρατία.

στ. Οι Τούρκοι της Κύπρου (1914 - 1917) επέλεξαν ή να γίνουν Άγγλοι (όπως τόσοι ξένοι της Βρετανικής Κοινοπολιτείας) ή να παραμείνουν Τούρκοι και να εγκαταλείψουν το νησί μας. Άρα, οι πιστοί στην Τουρκία Τούρκοι είχαν εγκαταλείψει την Κύπρο έως το 1917 (άρθρο 21)...

 Ακολουθούν τα σημαντικά αυτά άρθρα της Συνθήκης της Λωζάνης.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ (24 Ιουλίου 1923)

Άρθρον 13
Προς εξασφάλισιν της ειρήνης, η Ελληνική Κυβέρνησις υποχρεούται να τηρή εν ταις νήσοις Μυτιλήνη, Χίω, Σάμω και Ικαρία τα ακόλουθα μέτρα:

1. Αι ειρημέναι νήσοι δεν θα χρησιμοποιηθώσιν εις εγκατάστασιν ναυτικής βάσεως ή εις ανέγερσιν οχυρωματικού τίνος έργου.

2. Θα απαγορευθή εις την Ελληνικήν στρατιωτικήν αεροπλοΐαν να υπερίπταται του εδάφους της ακτής της Ανατολίας.

Αντιστοίχως, η Οθωμανική Κυβέρνησις θα απαγορεύση εις την στρατιωτικήν αεροπλοΐαν αυτής να υπερίπταται των ρηθεισών νήσων.

3. Αι ελληνικαι στρατιωτικαί δυνάμεις εν ταις ειρημέναις νήσοις θα περιορισθώσι εις τον συνήθη αριθμόν των δια την στρατιωτικήν υπηρεσίαν καλουμένων, οίτινες δύνανται να εκγυμνάζωνται επί τόπου, ως και εις δύναμιν χωροφυλακής και αστυνομίας ανάλογον προς την εφ’ ολοκλήρου του ελληνικού εδάφους υπάρχουσαν τοιαύτην.


Άρθρον 14
Αι νήσοι Ίμβρος και Τένεδος, παραμένουσαι υπό την τουρκικήν κυριαρχίαν, θα απολαύωσιν ειδικής διοικητικής οργανώσεως, αποτελούμενης εκ τοπικών στοιχείων και παρεχούσης πάσαν εγγύησιν εις τον μη μουσουλμανικόν ιθαγενή πληθυσμόν δι’ ό,τι αφορά εις την τοπικήν διοίκησιν και την προστασίαν των προσώπων και των περιουσιών.

Η διατήρησις της τάξεως θα εξασφαλίζηται εν αυταίς δι’ αστυνομίας στρατολογουμένης μεταξύ του ιθαγενούς πληθυσμού, τη φροντίδι της ως άνω προβλεπομένης τοπικής διοικήσεως υπό τα διαταγάς της οποίας θα διατελή.

Αι συνομολογηθείσαι ή συνομολογηθησόμεναι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας συμφωνίαι, αι αφορώσαι την ανταλλαγήν των Ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών, δεν θα εφαρμοσθώσιν εις τους κατοίκους των νήσων Ίμβρου και Τενέδου.


Άρθρον 15
Η Τουρκία παραιτείται υπέρ της Ιταλίας παντός δικαιώματος και τίτλου επί των κάτωθι απαριθμουμένων νήσων, τουτέστι της Αστυπάλαιας, Ρόδου, Χάλκης, Καρπάθου, Κάσσου, Τήλου, Νισύρου, Καλύμνου, Λέρου, Πάτμου, Λειψούς, Σύμης και Κω, των κατεχομένων νυν υπό της Ιταλίας και των νησίδων των εξ αυτών εξαρτωμένων, ως και της νήσου Καστελλορίζου (όρα χάρτην υπ’ αρ. 2).


Άρθρον 20
Η Τουρκία δηλοί ότι αναγνωρίζει την προσάρτησιν της Κύπρου ανακηρυχθείσαν υπό της Βρεττανικής Κυβερνήσεως την 5ην Νοεμβρίου 1914.


Άρθρον 21
Οι Τούρκοι, οι εγκατεστημένοι εν τη νήσω Κύπρω κατά την 5ην Νοεμβρίου 1914, θα αποκτήσωσιν, εφ’ οις όροις προβλέπει ο εγχώριος νόμος, την βρεττανικήν ιθαγένειαν, αποβάλλοντες ως εκ τούτου την τουρκικήν.

Θα δύνανται, εν τούτοις, επί δύο έτη από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης Συνθήκης, να ασκήσωσι δικαίωμα επιλογής υπέρ της τουρκικής ιθαγενείας· εν τοιαύτη περιπτώσει, δέον να εγκαταλείψωσι την Κύπρον εντός δώδεκα μηνών, αφ’ ης ημέρας ασκήσωσι το δικαίωμα της επιλογής.

Ωσαύτως αποβάλλουσι την τουρκικήν ιθαγένειαν, οι τούρκοι υπήκοοι, οι εγκατεστημένοι εv τη νήσω Κύπρω κατά την έναρξιν της ισχύος της παρούσης Συνθήκης, οίτινες κατά την εποχήν αυτήν έχουσιν αποκτήσει ή πρόκειται να αποκτήσωσι την βρεττανικήν ιθαγένειαν, συνεπεία αιτήσεως υποβληθέσης κατά τας διατάξεις της εγχωρίου νομοθεσίας.

Εννοείται ότι η Κυβέρνησις της Κύπρου θα δύναται να αρνηθή την βρεττανικήν ιθαγένειαν εις τους αποκτήσαντος, άνευ της αδείας της Τουρκικής Κυβερνήσεως, πάσαν άλλην ιθαγένειαν εκτός της τουρκικής.


Άρθρον 26
Η Τουρκία δηλοί από τούδε ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται τα σύνορα της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Ελλάδος, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, του Σερβο-Κροατο-Σλοβενικού και του Τσεχοσλοβακικού Κράτους, ως ταύτα καθορίζονται ή θέλουσι καθορισθή υπό των προβλεπομένων εν άρθρω 25 Συνθηκών ή υπό πάσης συμπληρωματικής συμβάσεως


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΤΟΥ 1923 ΚΑΙ 1936

  
 Με την Συνθήκη της Λωζάνης, υπογράφηκε και Σύμβαση για το Καθεστώς των Στενών (1923), για τα οποία προέβλεπε ουδετερότητα, δηλαδή αποστρατικοποίηση, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Ταυτόχρονα όμως προβλεπόταν ουδετερότητα (αποστρατικοποίηση) και για τα νησιά που ήταν μέσα στα Στενά πλην Καλολίμνου, όπως και για τα νησιά έξω των Στενών, ήτοι Σαμοθράκης, Λήμνου, Ίμβρου, Τενέδου και Λαγουσών.


ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ
Λωζάνη, 1923

Άρθρον 4
Ουδετεροποιούνται αι κατωτέρω οριζόμεναι ζώναι και νήσοι:

1) Αι δύο ακταί του στενού του Ελλησπόντου και του Βοσπόρου κατά την έκτασιν των κατωτέρω καθοριζομένων ζωνών (Όρα συνημμένον χάρτην):

Ελλήσποντος: Βορειοδυτικώς, χερσόνησος της Καλλιπόλεως και περιοχή νοτιοανατολικώς γραμμής, αρχομένης από σημείου του κόλπου του Ξηρού κείμενου 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικώς του Μπακλά – Μπουρνού, καταληγούσης επί της Προποντίδος εις Κούμβαον και διερχόμενης νοτίως του Καβάκ (του χωρίου τούτου μη συμπεριλαμβανομένου)·

Νοτιοανατολικώς, περιοχή περιλαμβανομένη μεταξύ της ακτής και γραμμής χαρασσομένης 20 χιλιόμετρα από της ακτής, αρχομένης από του ακρωτηρίου Εσκή – Ισταμπόλ έναντι της Τενέδου και καταληγούσης εις την Προποντίδα επί σημείου της ακτής κειμένου αμέσως βορείως του Καραμπιγά.

Βόσπορος (υπό την επιφύλαξιν του εδικού καθεστώτος της Κωνσταντινουπόλως, ‘Αρθ. 8):

Ανατολικώς, ζώνη εκτεινομένη μέχρι γραμμής χαρασσομένης 15 χιλιόμετρα από της ανατολικής ακτής του Βοσπόρου

Δυτικώς, ζώνη εκτεινομένη μέχρι γραμμής χαρασσομένης 15 χιλιόμετρα από της δυτικής ακτής του Βοσπόρου.

2) Άπασαι αι νήσοι της Προποντίδος, εκτός της νήσου Καλολίμνου.

3) Εν τω Αιγαίω, αι νήσοι Σαμοθράκη, Λήμνος, Ίμβρος, Τένεδος και αι Λαγούσαι νήσοι (Μαυρυαί).ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ
Μοντρέ, 20 Ιουλίου 1936

 Όμως, το 1936, Τουρκία και Ελλάδα κατέβαλαν προσπάθεια, η πρώτη για Στρατικοποίηση των Στενών και η χώρα μας για αντίστοιχη Στρατικοποίηση Σαμοθράκης και Λήμνου, όπως και έγινε με την Συνθήκη του Μοντρέ, που αντικατέστησε την Σύμβαση περί Στενών της Λωζάνης του 1923, απαλοίφωντας τους όρους μη στρατικοποιήσης των παραπάνω ζωνών και νήσων!

Συνθήκη Μοντρέ, 20-7-1936


 Προοίμιο Συνθήκης Μοντρέ: "Έχουν αποφασίσει να αντικαταστήσουν με την παρούσα Συνθήκη την Συνθήκη που υπογράφηκε στην Λωζάνη στις 24 Ιουλίου 1923"! 

Άρα δεν ισχύει η Συνθήκη περί Στενών της Λωζάνης, αλλά του Μοντρέ, που ΔΕΝ προβλέπει πλεόν αποστρατικοποίηση των Στενών και των νησιών των εντός και έξω των Στενών.

 Είναι λοιπόν απολύτως σύννομη από κάθε πλευρά, όχι η μόνον η απλή, αλλά η απόλυτη και πλήρης στρατικοποίηση Λήμνου και Σαμοθράκης, με κάθε είδους Ελληνικές Βάσεις και Οχυρωματικά έργα.


ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Μάλιστα στις 6 Μαΐου 1936, ο τότε Τούρκος Πρεσβευτής στην Αθήνα Ρουσέν Εσρέφ (Rusen Esref) απέστειλε επιστολή στον Έλληνα Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Μεταξά, εμ την οποία  αποδέχεται την στρατικοποίηση Λήμνου και Σαμοθράκης, ταυτόχρονα με την στρατικοποίηση των Στενών:

"Είμαστε εξ ολοκλήρου σύμφωνοι όσον αφορά στη στρατιωτικοποίηση αυτών των δύο νησιών (Λήμνου και Σαμοθράκης), ταυτόχρονα με τον εξοπλισμό των Στενών" (Πρεσβευτής της Τουρκίας Ρουσέν Εσρέφ, 6-5-1936)

Επίσης, στις 31 Ιουλίου 1936, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Ρουστού Αράς (Rustu Aras), γνωστός για τον άθλιο ρόλο του στην εξαφάνιση των πτωμάτων κατά την Γενοκτονία των Αρμενίων, κατά την κύρωση της Συνθήκης του Μοντρέ στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, αποδέχτηκε την στρατικοποίηση Λήμνου και Σαμοθράκης:

"Οι διατάξεις που αναφέρονται στα νησιά Λήμνος και Σαμοθράκη, τα οποία ανήκουν στη φίλη και γείτονα Ελλάδα και ήσαν αποστρατιωτικοποιημένα βάσει των σχετικών διατάξεων της Συμβάσεως της Λωζάνης, καταργούνται και αυτές από τη Σύμβαση του Μοντρέ"!


ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕ

  Η Συνθήκη του Μοντρέ υπογράφηκε από τις χώρες που υπέγραψαν την Λωζάνη (πλην Ιαπωνίας) ήτοι Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία), Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία (νυν Σερβία) Τουρκία, συν Βουλγαρία, Σοβιετική Ένωση (νυν Ρωσία) και Αυστραλία.

 Προβλέπει στα άρθρα 28 και 29νέα Συνδιάσκεψη των χωρών αυτών για αναθεώρησή της Συνθήκης Μοντρέ περί των Στενών.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΝΕΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Η Τουρκία ετοιμάζει τελευταία παράκαμψη των άνω Στενών (Βοσπόρου) με το "Κανάλι Κωνσταντινούπολης" ώστε να επιβάλει τέλη διέλευσης στα εμπορικά πλοία, τα οποία με το καθεστώς Μοντρέ περνούν ατελώς, ενώ θα μπορεί να τα κλείσει επικαλούμενη πόλεμο ή να παρεμποδίσει την διέλευση, αλλά και να παίζει παιχνίδια με τα πολεμικά πλοία των Ρώσων ή των Αμερικάνων...


ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ "ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΟΥΕΖ"

Από την πλευρά της Ελλάδας και απλώνοντας ξανά την ελληνική εμπορική επιρροή στην Μαύρη Θάλασσα, τον Δούναβη, την Κριμαία και τον Καύκασο, το Μακεδονικό Κόμμα παρουσίασε το Σχέδιο του "Βόρειου Σουέζ", την διάνοιξη της μεγαλύτερης Διώρυγας του κόσμου, από τον Πύργο (Μπουργκάς) Βουλγαρίας έως την Αλεξανδρούπολη (εδώ), παρακάμπτοντας εντελώς τα Στενά, υποβαθμίζοντας κατακόρυφα την γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας και ελευθερώνοντας το διεθνές εμπόριο από και προς τους λαούς της Μαύρης Θάλασσας, όπου σύντομα θα καταλήγουν οι τεράστιοι εμπορικού δρόμοι της Κίνας και της Ινδίας (δείτε εδώ).ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ*
το σπαθί του Μαρμαρωμένου Βασιλιά


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Pages

Copyright © 2016 - | Macedonians.gr