ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟ! Φάρμακο όλων των νόσων ο Αγιασμός"Δαιμονίζονται" κάποιοι στην θέα του Αγιασμού και ωρύονται γιατί αποτελεί φάρμακο κατά πάσα ασθένεια και νόσο! Φάρμακο όχι επίγειο αλλά ουράνιο, καθώς το ύδωρ αγιάζεται από τον ίδιο τον Θεό, Τον οποίον και εμπαίζουν εν αγνοία τους οι "εμπαίκτες" του Αγιασμού!


ΕΥΧΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

 Ας λάβουν τον κόπο να διαβάσουν μερικές από τις ευχές του μικρού, μηνιαίου καταρχήν Αγιασμού για να αντιληφθούν όλοι την ιαματική δύναμή του:

"...Νοσημάτων καὶ παντοίων ἀλγηδόνων, καὶ κινδύνων ἡμᾶς ἐλευθέρωσον, τῇ ἱερᾷ σου σκέπῃ καταφεύγοντας"!

"... Ναί, Δέσποτα, δεόμεθα· ἐπίσκεψαι ἡμῶν, Ἀγαθέ, τὴν ἀσθένειαν καὶ ἴασαι ἡμῶν τάς νόσους ψυχῆς τε καὶ σώματος, τῷ ἐλέει σου· πρεσβείαις τῆς παναχράντου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας· δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ· προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων.....καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων"!

"...Ὅτι σὺ εἶ ἡ πηγὴ τῶν ἰαμάτων, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων"!


ΕΥΧΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

"...Καὶ δὸς αὐτῷ τὴν χάριν τῆς ἀπολυτρώσεως, τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἰορδάνου. Ποίησον αὐτὸ ἀφθαρσίας πηγήν, ἁγιασμοῦ δῶρον, ἁμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων ἀλεξιτήριον, δαίμοσιν ὀλέθριον, ταῖς ἐναντίαις δυνάμεσιν ἀπρόσιτον, Ἀγγελικῆς ἰσχύος πεπληρωμένον"!


ΦΑΡΜΑΚΟ Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ

 Βλέπετε λοιπόν, πως ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος έχει απόλυτο δίκαιο. Ο Αγιασμός είναι φάρμακο των πάντων. Αρκεί να έχουμε την πίστη και την ταπείνωση να τον δεχτούμε και να τον αφήσουμε να ενεργήσει. Διότι στους πιστούς είναι ίαση και ευεργεσία, στους απίστους "φωτιά και λαύρα"!

 Κάτω τα χέρια λοιπόν από τον Αμβρόσιο! Όποιος προσβάλει τα ιερά και τα όσιά μας, δεν είναι μαζί μας, αλλά εναντίον μας!

 Ναυτικοί ρίχνουν Αγιασμό στην θάλασσα και κοπάζουν τρικυμίες! Ασθενείς πίνουν και ιατρεύονται! Ιατροί κάνουν Αγιασμό στα ιατρεία τους, Στρατηγοί στα στρατόπεδά τους, Πιλότοι στα αεροπλάνα τους, οδηγοί στα αυτοκινητά τους, Εφοπλιστές στα πλοία τους, καταστηματάρχες στα καταστήματά τους, σχολεία στους μαθητές τους, νοικοκυραίοι στα σπίτια τους! Με αυτόν κρατιέται ακόμη όρθια η Ελλάδα!

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
το ορθόδοξο σπαθί της Ελλάδας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Pages