ΑΚΥΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΑΨΗΦΗΣΕ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΗ "ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"! Όλα τα ντοκουμέντα

 

Το Μακεδονικό Κόμμα του Ελληνισμού (Macedonians.gr), αποκαλύπτει πως η πρόσφατη απαράδεκτη και αυθαίρετη τελικά απόφαση του περίφημου Ειρηνοδικείου Φλώρινας, που αναγνώρισε "Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα", δεν έλαβε φαίνεται υπόψιν την σχετική ρητή, τελεσίδικη, αμάχητη και δεδικασμένη απόφαση του Αρείου Πάγου 1448/2009 (δείτε εδώ), για την απαγόρευση της πανομοιότυπης "Στέγης Μακεδονικού Πολιτισμού" και πάλι στην Φλώρινα, που είχε ακριβώς τον ίδιο απορριπτέο, από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, σκοπό, "την διατήρηση και η καλλιέργεια της Μακεδονικής γλώσσας"!


Απορριπτέος όμως έχει κριθεί σε άλλη υπόθεση από τον Άρειο Πάγο, με την απόφαση 58/2006 και ο όρος "μειονότητα", τον οποίο το "Κέντρο" θέτει ως στόχο ("μειονοτική γλώσσα")!Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΤΑ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΟΛΑ

Συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος, μετά από σχετική απαγόρευση του Πρωτοδικείου Φλώρινας και του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, είχε δικάσει το 2009 την υπόθεση μη αναγνώρισης Σωματείου με την επωνυμία "Στέγη Μακεδονικού Πολιτισμού" με έδρα την Φλώρινα, από τους Σιδηρόπουλο και λοιπούς, δικαιώνοντας την μη αναγνώρισή του, αφού οι αιτούντες:

«…συμπλέοντας με τις παραπάνω θέσεις των Σκοπίων, δημιουργούν ανύπαρκτα ζητήματα ιδιαίτερου μακεδονικού πολιτισμού και μακεδονικής γλώσσας ("MAKEDONCKI"), μέσω δε του υπό σύσταση Σωματείου, επιδιώκουν την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών.

Συγκεκριμένα, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του εν λόγω Σωματείου, ο ΑΑ, μαζί με άλλους ομοϊδεάτες του, όπως ο ΒΒ, που πρωτοστατούσε παλαιότερα στην ίδρυση όμοιου Σωματείου, εμφανίσθηκαν στη Συνδιάσκεψη της ΔΑΣΕ στην Κοπεγχάγη όπου αμφισβήτησαν την ελληνικότητα της (Ελληνικής) Μακεδονίας (βλ. και Εφ. Θεσ. 1558/1991 αδημ).

Επίσης, τα ιδρυτικά μέλη του υπό σύσταση Σωματείου, ήτοι οι ΓΓ, Χ1 και ΔΔ, όπως και ο προαναφερόμενος ΒΒ, συναντήθηκαν κρυφά, στις 28 Ιουλίου 1991, στην πόλη Μοναστήρι, με τον πρώην Πρόεδρο του Κράτους των Σκοπίων, Κύρο Γκλιγκόρωφ.

Ακόμη, τα ίδια πρόσωπα είχαν αλλεπάλληλες συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη με τον υποπρόξενο των Σκοπίων, προφανώς, για να προωθήσουν την επίτευξη των παραπάνω σκοπών τους (βλ. Στεφ. Τσαπάρα, όπ. π. σελ. 34).

Σύμφωνα με όλα όσα προεκτέθηκαν, δεν υπάρχει Μακεδονικό Έθνος και κατά συνέπεια, μακεδονικός πολιτισμός και μακεδονική γλώσσα "MAKEDONCKI". Ούτε φυσικά υφίσταται στην Ελλάδα "μακεδονική μειονότητα". Είναι αυτονόητο ότι ένα μωσαϊκό εθνοτήτων δεν μπορεί, σε εξήντα χρόνια, να αποκτήσει εθνολογική οντότητα, στηριζόμενο σε χαλκευμένα ιστορικά στοιχεία.

Με βάση τις παραδοχές αυτές, το δικάσαν Εφετείο έκρινε "ότι ο σκοπός του υπό αναγνώριση Σωματείου αντίκειται προς τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, αφού θέτει σε κίνδυνο τους θεσμούς του Ελληνικού Κράτους, με τις εξαγγελόμενες ρητώς και σιωπηρώς δραστηριότητες των μελών του, ότι, με την εμμονή του στη γενική αναφορά του όρου "μακεδονικός- ική" πολιτισμός - γλώσσα προκαλεί σύγχυση τόσο στο εσωτερικό της Χώρας και, ιδίως, στους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στο Σωματείο ως μέλη, αποδεχόμενοι το σκοπό αυτό, όσο και διεθνώς, στα Κράτη και στους λοιπούς φορείς, με τους οποίους θα συναλλαχθεί αυτό, ενόψει της πραγμάτωσης του σκοπού του, μέσω διαβημάτων, συνεργασιών κλπ, καθώς και ότι αναγνώριση του Σωματείου προσκρούει στην ανάγκη ειρηνικής συμβίωσης των πολιτών της περιοχής και κατ' επέκταση της γαλήνης της Χώρας", και ότι η αίτηση ήταν απορριπτέα, ως αβάσιμη κατ' ουσία και στη συνέχεια, απέρριψε την ασκηθείσα έφεση, επικυρώνοντας την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, που είχε αποφανθεί ομοίως…

…ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 19-6-2007 αίτηση των Χ1 κλπ για αναίρεση της 243/2005 απόφασης του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Μαΐου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 11 Ιουνίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ"ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΔΔΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ - Οι Σιδηρόπουλος και λοιποί προσέφυγαν τότε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  (ΕΔΔΑ), το οποίο αποφάνθηκε (09-07-2015) ότι η Ελλάδα παραβίασε το δικαίωμά τους να συγκροτήσουν Σωματείο (επιβάλλοντάς μας το γελοίο πρόστιμο των 12.000 ευρώ), αλλά αναγνωρίζοντάς μας το δικαίωμα να το διαλύσουμε, εάν διαπιστώσουμε ότι προκαλεί βλάβη βάση του άρθρου 105 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (απόφαση εδώ). Απορρίφθηκαν δε οι αιτήσεις τους περί "διάκρισης" εναντίον τους ή για καθυστέρηση εκδίκασης!


ε απόφαση του Πρωτοδικείου μπορεί να διαλυθεί το σωματείο, (…) 3. αν το σωματείο επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του σωματείου έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη".
Άρα, το Ελληνικό Δικαστήριο έχει το δικαίωμα μη αναγνώρισης και απόρριψης, για συγκεκριμένους λόγους, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις είναι εξόχως φανεροί και προ της αναγνωρίσεως και άρα οφείλει να προστατεύσει εκ των προτέρων την δημόσια τάξη, τον νόμο και το Σύνταγμα και το ίδιο το κράτος. Αλλιώς τι νόημα θα είχε η εξέταση των αιτήσεων, εάν ήταν όλες να ισχύουν αυτόματα;


ΕΒΡΟΣ - 1. Σε παρόμοια υπόθεση που ζητήθηκε η αναγνώριση Σωματείου με την επωνυμία "Σύλλογος Νεολαίας Μειονότητας Ν. Έβρου", ο Άρειος Πάγος με την 58/2006 απόφασή του (εδώ) και πάλι αποφάνθηκε ότι ορθώς δεν αναγνωρίστηκε από το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης και το Εφετείο Θράκης, για λόγους προστασίας της εσωτερικής δημόσιας τάξης και, επομένως, είναι παράνομο, καθώς η επωνυμία είναι "παραπλανητική"!

Οι αιτούντες προσέφυγαν και τότε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  (ΕΔΔΑ), το οποίο και πάλι τους αναγνώρισε το δικαίωμα να κάνουν Σύλλογο κατά πάγια τακτική του (11-10-2007)...

2. Επί νέας λοιπόν αίτησης για αναγνώριση του εν λόγω σωματείου και αναίρεση των προηγουμένων αρνητικών αποφάσεων, ο Άρειος Πάγος με την 1471/2013 απόφασή του απέρριψε και την νέα αίτηση, με το σκεπτικό ότι ήδη υπάρχει δεδικασμένο από την προηγούμενη απόφαση του Αρείου Πάγου και ότι η απόφαση του ΕΔΔΑ δεν διεισδύει στην εσωτερική έννομη τάξη ούτε αίρει, καθεαυτή, την παραβίαση, ούτε ανακαλεί ή ακυρώνει την προαναφερόμενη απόφαση 58/2006 του Αρείου Πάγου!

"Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα δηλαδή από τη φύση και το είδος της πολιτειακής πράξης που αποτέλεσε το γενεσιουργό αίτιο της παραβίασης της Σύμβασης, η απόφαση του ΕΔΔΑ δεν έχει καθεαυτή την ικανότητα να διεισδύει στην εθνική έννομη τάξη και να συνεπιφέρει την αυτόθροη κατάργηση της παραπάνω πράξης"!

3. Οι αιτούντες ξαναπροσέφυγαν εκ νέου και πάλι, αργότερα, για να εκμεταλλευτούν αυτή την φορά  το Άρθρο 29 - Νόμος 4491/2017. 

Άρθρο 29 - Νόμος 4491/2017 
«Η αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται, επίσης, μετά την έκδοση οριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με την οποία κρίνεται ότι η δικαστική απόφαση που δέχθηκε ή απέρριψε την αρχική αίτηση εκδόθηκε κατά παράβαση δικαιώματος που αφορά στον δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ή διάταξης ουσιαστικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την επιφύλαξη των όρων και περιορισμών που προβλέπονται στις επιμέρους διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί προστασίας της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της πρόληψης του εγκλήματος, της προστασίας της υγείας ή ηθικής και της προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση ασκείται μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία που καθίσταται οριστική η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου»

Ο Άρειος Πάγος όμως και πάλι, με νέα, φετινή αποφάσή του (1406 / 2022, δείτε εδώ)απέρριψε ξανά το αίτημα, παρά το παραπάνω άρθρο 29, το οποίο συμπεριλαμβάνει αποφάσεις του ΕΔΔΑ, με την ρητή επιφύλαξη "προστασίας εθνικής ασφάλειας και δημόσια τάξης"!  Το σπεπτικό του Αρείου Πάγου επικαλείται και την παράγραφο 2 του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) βάση της οποίας προβλέπονται παρόμοιοι περιορισμοί αναγνώρισης Σωματείου!

ΕΣΔΑ, Άρθρο 11 - Ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι
1. Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και εις την ελευθερίαν συνεταιρισμού συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ιδρύσεως μετ' άλλων συνδικάτων και προσχωρήσεως εις συνδικάτα επί σκοπώ προασπίσεως των συμφερόντων του.

2. Η άσκησις των δικαιωμάτων τούτων δεν επιτρέπεται να υπαχθή εις ετέρους περιορισμούς πέραν των υπό του νόμου προβλεπομένων και αποτελούντων αναγκαία μέτρα εν δημοκρατική κοινωνία, δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισιν της τάξεως και πρόληψιν του εγκλήματος, την προστασίαν της υγείας και της ηθικής, ή την προστασίαν των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων. Το παρόν άρθρον δεν απαγορεύει την επιβολήν νομίμων περιορισμών εις την άσκησιν των δικαιωμάτων τούτων υπό μελών των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας ή των διοικητικών υπηρεσιών του Κράτους.


ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤο Ειρηνοδικείο όφειλε λοιπόν και βάση της σχετικής τελεσίδικης, δεδικασμένης απόφασης του Αρείου Πάγου για την αυτοαποκαλούμενη "Στέγη Μακεδονικού Πολιτισμού" στην Φλώρινα, να αρνηθεί την άδεια και στο παρόμοιο αυτοαποκαλούμενο "Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα" στην Φλώρινα, αφού και τα δύο ορίζουν ανάμεσα σε άλλα σαν σκοπό "την διατήρηση και η καλλιέργεια της Μακεδονικής γλώσσας"! Και όταν ο σκοπός αυτός απορρίφθηκε ήδη από τον Άρειο Πάγο, πώς δεν τον απορρίπτει το Ειρηνοδικείο;

Πώς παρέβλεψε, ακόμη και όταν υπάρχει σχετική αντίθετη αποφάση του ΕΔΔΑ, ότι ο Άρειος Πάγος έχει αποφανθεί αμετάκλητα, όπως είδαμε, πως "η απόφαση του ΕΔΔΑ δεν διεισδύει στην εσωτερική έννομη τάξη ούτε αίρει, καθεαυτή, την παραβίαση, ούτε ανακαλεί ή ακυρώνει" προηγούμενη απόφαση του Αρείου Πάγου;

Πώς παρέβλεψε ακόμη το άρθρο 11, παρ. 2 του ΕΣΔΑ, που θέτει ρητούς περιορισμούς στις αναγνωρίσεις Σωματείων "δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισιν της τάξεως"; Όταν μάλιστα αναφέρεται ωμά στην ιστοσελίδα του Κέντρου ότι ένας από τους σκοπούς/δραστηριότητες είναι: 

"Να υποστηρίξει την αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας ως μειονοτικής γλώσσας από την ελληνική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης από τη Ελλάδα της σύμβασης -πλαισίου για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και του ευρωπαϊκού χάρτη για τις μειονοτικές γλώσσες"!

Δηλαδή ο πραγματικός σκοπός των φίλων των Σκοπίων, είναι η αναγνώριση δήθεν "Μακεδονικής μειονότητας" στην Ελλάδα, μέσω της διάδοσης/εκμάθησης/καλλιέργειας της δήθεν "Μακεδονικής Γλώσσας"

Άρα, ο σκοπός του "Κέντρου Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα" είναι απολύτως αντισυνταγματικός και δόλιος και απειλεί "την εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισιν της τάξεως"!

Εδώ έχει σχέση και η σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου για ίδρυση Σωματείου για δήθεν "μειονότητα" στον Έβρο, το οποίο αποκλείσθηκε, επειδή ακριβώς χρησιμοποιούσε τον όρο "μειονότητα" και μάλιστα με παραπλανητικό τρόπο! Τον όρο που χρησιμοποιεί τώρα το "Κέντρο" στην ιστοσελίδα του, όπως αποδεικνύεται με το φωτογραφικό ντοκουμέντο που παραθέτουμε!


ΕΠΟΜΕΝΩΣ
το αυτοαποκαλούμενο "Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα", δεν επιτρέπεται να λάβει άδεια και αναγνώριση, βάση δύο σχετικών απαγορευτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου, για την πανομοιότυπη αυτοαποκαλούμενη "Στέγη Μακεδονικού Πολιτισμού" και για τον αυτοαποκαλούμενο "Σύλλογο Μειονότητας Ν. Έβρου"! Γι΄ αυτό


ΚΑΛΟΥΜΕ
τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές να ακυρώσουν άμεσα την σοβαρά λανθασμένη απόφαση του Ειρηνοδικείου!

Σύμφωνα δε με νομικούς "η διάταξη του Ειρηνοδίκη προσβάλλεται από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών (στον οποίο κοινοποιείται το καταστατικό), αλλά και οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Αρμόδιο Δικαστήριο για την άσκηση της ανωτέρω ανακοπής καθίσταται το Μονομελές Πρωτοδικείου".

Αρθρο 787, παρ. 2, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
"Δικαίωμα ανακοπής κατά της διαταγής που δέχεται αίτηση εγγραφής σωματείου ή τροποποίησης καταστατικού έχει ο εισαγγελέας πρωτοδικών αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης της εποπτεύουσας αρχής, καθώς και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον"

Άρα ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Φλώρινας είναι ο πρώτος που μπορεί να ακυρώσει αυτεπαγγέλτως την απόφαση του Ειρηνοδικείου, ή κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος επίσης μπορεί να ασκήσει αναίρεση! Αίτηση ανακοπής/ακύρωσης μπορεί  να καταθέσει και οποιοσδήποτε πολίτης ή φορέας έχει "έννομο συμφέρον", χρησιμοποιώντας την παραπάνω επιχειρηματολογία μας.


ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Το Μακεδονικό Κόμμα του Ελληνισμού, συνεχίζει το πανελλήνιο και πανομογενειακό κάλεσμά του, για την υπογραφή της Ιδρυτικής του Διακήρυξης από 35.000 Έλληνες και Ελληνίδες (υπογράφουμε εδώ), ώστε με την ονομασία μας και μόνο, έχοντας αυταπόδεικτο έννομο συμφέρον, να μπλοκάρουμε μέσα και έξω όλες τις κινήσεις των σφετεριστών, ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ "ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ" και κάθε συνέπεια ή απόνερά της!  

Άλλωστε η ιστορική απόφαση 1448/2009 του Αρείου Πάγου, καθιστά αυτομάτως άκυρη και την ίδια την "Συμφωνία των Πρεσπών", καθώς ορίζει τελεσίδικα, αμετάκλητα και αμάχητα ότι "δεν υπάρχει Μακεδονικό Έθνος και κατά συνέπεια, μακεδονικός πολιτισμός και μακεδονική γλώσσα "MAKEDONCKI". Ούτε φυσικά υφίσταται στην Ελλάδα "μακεδονική μειονότητα"!

Και το περιβόητο "Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας" υποστηρίζει όλα αυτά και έχει ακριβώς την απορριπτέα από τον Άρειο Πάγο ονομασία "Makedonksi"(Makedonski.gr)!

Οι Έλληνες όμως δεν έχουν διλήμματα. Η Ιστορία, οι ήρωες και οι Άγιοί μας, δεν έχουν αδιέξοδα. Είχαν και έχουν πίστη και ελπίδα. Που πηγάζουν από το απέραντο δίκαιο των τάφων και των άθλων. Από τις αιώνιες "Θερμοπύλες" που είμαστε ταγμένοι να φυλούμε άγρυπνα και ασυμβίβαστα, γιατί αυτό ακριβώς σημαίνει Έλληνας.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
το σπαθί της ΕλλάδαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Pages

Copyright © 2016 - | Macedonians.gr